Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyhullámhosszon.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) üzemeltető Zolren Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11.; cégjegyzékszáma: 13-09-125422; adószáma: 14590669-2-13; email elérhetőség: info@egyhullamhosszon.hu, telefonszám: +36 30 977 1853; továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott és azzal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek, amit a Felhasználók a regisztrációval magukra nézve kötelezőnek ismernek el. A Felhasználó eltérő szerződési feltételei nem fogadhatóak el.

Az Egy Hullámhosszon – barát és társtaláló oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényes regisztrációval rendelkezik, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az Egy Hullámhosszon – barát és társtaláló egy zárt információs oldal, ahol a Felhasználó által feltöltött információk csak a Felhasználók számára érhetőek el.

Szolgáltatás meghatározása:

 1. A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó önmaga számára értékes emberi kapcsolatokat köthessen más Felhasználókkal, megismerkedhessen új barátokkal, közösséggel, társsal.
 2. Az Egyhullámhosszon Barát és Társkereső egy regisztrációhoz kötött közösségi, barát- és társkereső portál. Kizárólag regisztráció útján tud kapcsolatot létesíteni a Felhasználó barát- és/vagy társkeresés céljából más Felhasználókkal. A Felhasználók adatai kizárólag a regisztrált Felhasználók számára láthatóak. Az oldalra való regisztrálás a regisztrációs adatokon túl megköveteli a profil adatok minimálisan kötelező feltöltését is.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Regisztrálás:

 1. A regisztrálást a nyitólapon elhelyezett link segítségével indíthatja el a Felhasználó. A weboldalra csak 18. életévét betöltött, személy regisztrálhat. A Regisztrálás során kötelezően meg kell adni az e-mail címet, jelszót, vezeték- és keresztnevet, a Felhasználó nemét, születési pontos dátumát, illetve, hogy barátot, közösséget, vagy társat keres. A regisztrációkor a Felhasználó elfogadja az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit is. A négyzetek bejelölése utáni regisztrációval a Felhasználó a szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és elfogadja azok betartását.
 2. A regisztráció elküldése után automatikus levél érkezik a megadott email címre, amiben a Felhasználó az e-mailben található linkre kattintva aktiválja regisztrációt. 
 3. Sikeres regisztráció után a Felhasználó az megadott e-mail cím és jelszó felhasználásával a honlap belső felületére jut, ahol két lépésben tudja magát aktiválni. Első lépésként kitölti a kötelező profil adatokat, és profilképet választ. Második lépésben két csoporthoz csatlakozik, ami minimálisan kötelező feltétele a honlap közösségi felületén lévő aktivitásnak. Ha mindkét lépést teljesítette a Felhasználó a továbbiakban szabadon és korlátozás nélkül tudja használni a honlap funkcióit.
 4. Regisztrált tagok a felületre a címlap jobb felső sarkában lévő „bejelentkezés” linkre kattintva tud belépni a honlap belső felületeire az e-mail címe, és jelszava megadásával. Ha elfelejtette a jelszavát, lehetősége van új jelszó igénylésére a bejelentkezéskor. Ebben az esetben a Szolgáltató egy e-mailt küld a megadott címre, amiben található linkre kattintva a Felhasználó egyszeri belépésre kap lehetőséget, minek során megváltoztathatja a jelszavát.
 5. A Profil kitöltése során megadott adatok hitelessége a Felhasználó felelőssége, hogy azok a valóságnak megfeleljenek, és igazak legyenek. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a profilban megadott információkat időről időre ellenőrizze, és jelezze a Tagnak, ha az ÁSZF rendelkezései értelmében azok módosításra vagy törlésre szorulnak. A szándékosan megtévesztő módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a regisztráció azonnali hatályú felmondásához vezethetnek.
 6. Profil törlésére a profil menüben található „Profil törlése” linkre kattintva van lehetőség. A felugró ablakban a „tovább” gombra kattintva tudja törölni a Felhasználó a profilját, amiről e-mailben értesítést kap. 24 óráig a Felhasználó meggondolhatja magát, és egy e-mail írásával megállíthatja a profil törlésének folyamatát, ám 24 óra leteltével a profiladatok véglegesen törlődnek.
 7. A felhasználói profil törlése után a Felhasználó csoport bejegyzései és hozzászólásai, illetve személyes üzenetei továbbra is elérhetőek lesznek az arra jogosult Felhasználók számára. Ezek a profil megszüntetése után 365 napra kerülnek törlésre.
 8. Regisztrált Felhasználó az oldalon történő böngészése, az oldal szolgáltatásai a Szolgáltató által az alábbi esetekben korlátozható, illetve súlyosabb esetben inaktiválható vagy törölhető a Felhasználó:
  1. Nem valódi személyes adatok megadása (életkor, lakhely stb.)
  2. Nem valós regisztrációs adatok megadása esetén 
  3. A profil oldal, a csoport bejegyzések és hozzászólások, a személyes üzenetek szövegében sértő tartalmak szerepeltetése, ami egyéneket, vagy csoportot sért neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, kora, faji-, nemzetiségi hovatartozása miatt.
  4. Kép feltöltése esetén (csoport bejegyzéseknél és hozzászólásoknál, valamint személyes üzeneteknél), ami egyéneket, vagy csoportot sért neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, kora, faji-, nemzetiségi hovatartozása vonatkozásában.
  5. Bármilyen olyan kapcsolatfelvétel a tagokkal, ami alapján egy adott tag, vagy tagok a személyes biztonságukat fenyegetve érzik.
  6. Egyéb olyan visszaélések esetén, ami a közösség normális tevékenységét, hangulatát megzavarja.
 9. A felhasználói profil inaktiválásáról, vagy törléséről a felhasználó által regisztrációkor megadott e-mail címre értesítést küld a Szolgáltató. Az inaktiválás okáról ugyanezen e-mail címre 5 munkanapon belül értesítést kap az inaktivált Felhasználó.
  Amennyiben a Felhasználó az értesítést követően vállalja, hogy megszünteti az inaktiválás okát és írásban az info@egyhullamhosszon.hu e-mail címen ezt a tényt jelzi, az oldal üzemeltetője saját belátása szerint a Felhasználó tagságát, felhasználói profilját újra aktiválhatja, de arra nem köteles.

Csoportok működése:

 1. Az Egy Hullámhosszon - barát és társkeresőn való részvétel egyik alapfeltétele, hogy a Felhasználó tagja legyen legalább két csoportnak. A csoportok három fő csoportba lettek sorolva témájuk szerint. A csoportokhoz való tartozásnak nincs felső korlátja, akár mindegyik csoporthoz is tartozhat a Felhasználó. A csoportokba való belépés a „Csoportok” menüben a csoportra kattintva a „Csatlakozás a csoporthoz” linkre kattintva kezdeményezhető, és a felugró ablakban a csatlakozás gombra kattintva aktivizálható.
 2. A csoportokban bejegyzéseket tehet közzé a Felhasználó. A bejegyzéseket és hozzászólásokat a profil adatokban megadott név alatt teszi. A bejegyzéshez képet csatolhat, ahhoz a későbbiekben hozzászólhat. A bejegyzéskor olyan személyes információkat tesz közzé a Felhasználó, amelyhez a Felhasználó önkéntesen járult hozzá, azokat önkéntesen adta meg.
 3. A bejegyzést csak azon felhasználók látják, és azok szólhatnak hozzá, akik a csoport tagjai. A bejegyzést a Felhasználó a jövőben nem törölheti, csak a hozzászólását. A bejegyzés törlését kezdeményezheti az a Felhasználó, aki a bejegyzést közzétette a Szolgáltatónál a kapcsolat menüben megadott e-mail címen. Bejegyzés törlését kezdeményezheti más csoporttag is az ismertetett módon, ha a bejegyzés sérti őt az egyéni vagy a csoport neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, kora, faji-, nemzetiségi hovatartozása vonatkozásában.
 4. A csoportokból bármikor kiléphet a „Kilépés a csoportból” linkre kattintva a Felhasználó kedve szerint. Egyetlen korlát csupán, hogy 2 csoportnak mindig a tagjának kell lennie.
 5. A Felhasználó a csoportokba való bejegyzéskor, vagy azokhoz való hozzászólás alkalmával köteles a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani.
 6. Mások személyes adatait (cím, telefonszám, email cím, stb.) a bejegyzésekben és hozzászólásokban csak adattulajdonos írásos beleegyezésével szabad elhelyezni. Tiltott továbbá a Felhasználónak akár saját, akár más Felhasználó regisztrációkor megadott, profil oldalon megtalálható e-mail címét és belépő kódját (jelszavát) közzétenni.
 7. A csoportokban történő bejegyzéskor és hozzászóláskor tiltott olyan tartalmat elhelyezni, amely mások személyiségi jogait, szerzői jogait sérti, vagy ilyen jellegű tartalom használatára a felhasználókat ösztönözni. Tiltott továbbá olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet, ami egy másik felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt.
 8. Tiltott pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni, trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni. Tilos olyan termékeket ajánlani vagy eladásra, cserére felkínálni, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószerek, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak).
 9. Tiltott olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti. Szándékosan akadályozni a weboldal, és a csoportok működését, hátráltatni a szolgáltatás elérését, a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni. Tiltott továbbá a Szolgáltató a csoport megjelenéseivel, a  moderálással kapcsolatos döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni.
 10. Tiltott minden olyan tartalom elhelyezése, amelyet törvény, vagy jogszabály tilt.
 11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csoportok bejegyzéseiben közzé tett írások, hozzászólások, adatok, anyagok, információk tartalmáért a Felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hozzászólások feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
  A csoport bejegyzésekben elhelyezett tartalmak vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a tartalom feladóját, a tartalom elhelyezőjét terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 12. Az itt leírt csoport szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a kérdéses hozzászólások törlésére és egyben a fenti elveket megsértő Felhasználó hozzáférési jogát inaktíválhatja, illetve időlegesen vagy véglegesen törölheti a weboldal felhasználói közül az előfizetési díj visszafizetése nélkül.

Segítők:

 1. A Felhasználóknak lehetősége van igénybe venni önismereti és párkapcsolati segítők egyéni vagy csoportos tanácsadását. A Felhasználó a „Segítők” menüben található listából szabadon választhat, hogy kitől szeretne segítséget kapni. A kiválasztott segítővel a „kapcsolatfelvétel” linkre való kattintással tudja felvenni a kapcsolatot, és a továbbiakban a weboldaltól függetlenül egyeztetni időpontot és találkozót. A továbbiakban a Felhasználó és a segítő magánúton folytatja a párbeszédet és a terápiát, annak anyagi és időbeli egyeztetését.
 2. A Szolgáltató csupán a kapcsolat létrejöttéért felelős, a folyamat további részében nem vesz részt. Esetleges vitás helyzet rendezésében a segítő és Felhasználó között nem köteles a Szolgáltató részt venni, azért sem anyagi, sem erkölcsi felelősség nem terheli.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalon közreműködő segítőkről valós képet adjon, a bemutatkozó szöveg tartalma a valóságot tükrözze, ám a segítőkkel való későbbi együttműködés nyomán a várt pozitív önismereti, vagy párkapcsolati változások elmaradása, meghiúsulása miatt bekövetkező bármiféle kárért és jogkövetkezményért felelősség nem terheli.

Programok:

 1. A weboldalon a Szolgáltató rendszeresen programokat tesz közzé a programajánlóban. A programokat az oldal segítői szervezik.  A programok célja, hogy a Felhasználó önismereti- és/vagy mások megismerésének útját segítse a Szolgáltató a segítők bevonásával. A Felhasználónak lehetősége van ezeken a programokon részt venni.
 2. A Felhasználó a „Programok” menüre kattintva érheti el a programajánló felületet, ahol naptárszerűen találhatja meg éves, havi, heti, napi lebontásban a programokat. A Felhasználó a programra kattintva tájékozódhat annak tartalmáról, az ott található elérhetőségeken jelentkezhet a segítőnél. A Felhasználó jogosult kedvezményben részesülni a program díjából, aminek értékét mindig a programot szervező segítő határozza meg, és erről kérés, érdeklődés esetén tájékoztatja magán kapcsolatfelvétel formájában a Felhasználót.
 3. A Felhasználó az oldalon található programokon, saját felelősségére vesz részt. A Felhasználó felelős a program kiválasztásában, a feltüntetett adatok valódiságának megállapításában, és a programmal kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik. Az egyes programokon felmerülő károkat, jogkövezkezményeket önállóan viseli. A Szolgáltató kizárja az egyes programokon, rendezvényeken történő eseményekkel kapcsolatos kártérítési igényeket.
 4. A Szolgáltató mindent megtesz az oldalon található programok aktualitásáért, a programadatok részletes feltüntetéséért, ám a feltöltött programok adatainak valóságtartalmáért, pontosságáért, az időközbeni programváltozásokért, vagy a programok elmaradása, meghiúsulása miatt bekövetkező bármiféle kárért és jogkövetkezményért felelősség nem terheli.
 5. Kapcsolat felvétel, információ átadás, panasztétel:
 6. Amennyiben valamely közzétett tartalom sérti a Felhasználót neme, szexuális irányultsága, származása, vallása, kora, faji-, nemzetiségi hovatartozása vonatkozásában, illetve szellemi alkotásához fűződő jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles a jogsértés tényét közölni és kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, Felhasználó nevet.
 7. A Szolgáltató elérhetőségeit a lábrészben található „Kapcsolat” menüben találhatja meg a Felhasználó. Az info@egyhullámhosszon.hu e-mail elérhetőségen áll módjában értesíteni a Szolgáltatót a Felhasználónak esetleges panaszáról, vagy kérhet információt tőle.
 8. Panasz írásbeli megérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat írásban döntéséről. A döntés meghozatalánál a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

Egyéb:

 1. Jelen szerződés kizárólag a Szolgáltató és a Felhasználó között jött létre, harmadik személyek jelen szerződés által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a szerződésben foglaltak teljesítését kikényszeríteni.
 2. A Szolgáltató minden lehetséges és ésszerű erőfeszítést, műszaki megoldást kialakít, hogy a Felhasználók személyes adatai és kommunikációja a regisztrációval és érvényes előfizetéssel nem rendelkező személyek előtt titkos maradjon. Ez alól kivételt képeznek a Szolgáltatóra vonatozó
 3. jogszabályi információátadási kötelezettségek.
 4. A szolgáltatás és az abban szereplő tartalmak használata kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott célokra megengedett.
 5. A weboldalon történő böngészés során a Szolgáltató feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz, a weboldal meglátogatása okán az internethez való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Felhasználó felelős a weboldalhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 6. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és törölheti profilját.
 7. A Szolgáltató jelen formában tájékoztatja a Felhasználót, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.
 8. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.
 9. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2016. január 22.

www.egyhullamhosszon.hu üzemeltetője, Zolren Kft.